• Home
  • 2020
  • september

De Amish gemeenschap

Een van de meest opvallende kenmerken van de Amish gemeenschap in Noord-Amerika is hun eenvoudige manier van leven. De Amish zijn zeer religieus en hun strikte manier van leven is grotendeels verweven met hun protestantse geloof. Ze vormen een gesloten gemeenschap.

Soberheid

De samenleving van de Amish is agrarisch en ambachtelijk. Al het werk wordt op een ouderwetse manier gedaan, precies zoals hun voorvaderen het (boeren)werk verrichtten. De Amish gemeenschap is dan ook erg traditioneel en weigert het gebruik van moderne hulpmiddelen. De moderne wereld belooft volgens de Amish weinig goeds en ze proberen zo mogelijk de moderne invloeden van de westerse beschaving af te weren. Hun zelfvoorzienende en sobere levenswijze lijkt bizar voor ons westerlingen, maar nader bekeken is hun eenvoudige manier van leven veel duurzamer dan de onze! De Amish vinden de degeneratieve levensstijl van de westerse samenleving ronduit slecht. Het creëert alleen maar luiheid en passiviteit. De kinderen van de Amish worden dan ook traditioneel en geïsoleerd opgevoed, zodat de normen en waarden van de gemeenschap kunnen worden doorgegeven. Door kranten, radio, televisie, het internet en (mobiele) telefoons weg te houden uit hun leven, kunnen ze veel misleiding vanuit de westerse beschaving ontwijken.

radon