Duurzame ontwikkelingshulp: hoe CRM het werk van ontwikkelingsorganisaties faciliteert

In Nederland en België zijn tal van ontwikkelingsorganisaties werkzaam. Deze organisaties zijn vaak ontstaan vanuit kerkelijke en/of andere liefdadigheidsinstellingen. De intentie van dit soort instellingen was – en is nog steeds – om mensen die in nood zijn of in armoedige omstandigheden verkeren praktische hulp te bieden, Het uiteindelijke doel is een rechtvaardigere wereld, waarin armoede voorgoed tot het verleden behoort en waarin niet langer sprake is van sociale ongelijkheid, zodat ieder mens – waar ook ter wereld – een beter toekomstperspectief zal hebben.

Duurzame projecten

Ontwikkelingsorganisaties houden zich bezig met diverse projecten, die zowel groot- als kleinschalig kunnen zijn. Hoewel grootschalige projecten misschien meer gewicht in de schaal leggen – en meerdere mensen tegelijk helpen – zijn de kleinschalige project. Elk leven telt namelijk!

Tegenwoordig speelt ook duurzaamheid een grote rol bij de ontwikkelingshulp die geboden wordt. Zo werden in de periode 2005-2015 een groot aantal duurzame huizen gebouwd in Burundi. ADRA, de ontwikkelingsorganisatie die zich enorm heeft ingezet voor dit project, is tegenwoordig op een duurzame manier aan het (ver)bouwen in Nigeria.

Het doeltreffende CRM-systeem

Het bieden van ontwikkelingshulp, dat vaak grote geldbedragen kost, wordt in de meeste gevallen bekostigd door (overheids)subsidies en allerlei fondsen, maar ook door de donaties van mensen die de projecten van een bepaalde ontwikkelingsorganisatie graag steunen door middel van een (regelmatige) financiële bijdrage.

Deze sympathisanten willen graag op de hoogte gehouden worden van de vooruitgangen die geboekt worden met het lopende project. Tegenwoordig wordt voor dit soort doeleinden een handig systeem gebruikt: het CRM-systeem. De CRM betekenis omvat de waardevolle klantrelaties – in dit geval de relaties met de vrijgevige sympathisanten – die met behulp van dit systeem op een geordende manier beheerd kunnen worden, zodat geen enkele donateur vergeten wordt en de administratie van de ontwikkelingsorganisatie naar behoren functioneert.

Het reguleren van financiële bijdragen

Dankzij dit beproefde CRM-systeem raken de donateurs nauw betrokken bij de diverse werkzaamheden van de organisatie die zij een warm hart toedragen. Ze ontvangen met enige regelmaat nieuwsberichten waarin ze worden geïnformeerd over het verloop van de ontwikkelingsprojecten waaraan zij geld hebben geschonken. Het CRM-systeem biedt een ontwikkelingsorganisatie bovendien ook de mogelijkheid om de sympathisanten op een strategische manier te benaderen zodat ze sneller geneigd zijn om nogmaals een financiële bijdrage over te maken aan de betreffende organisatie.

Deze strategische marktbenadering kan overigens ook worden toegepast op de diverse fondsen. Door op deze manier de financiële bijdragen te reguleren zorgt het CRM er indirect voor dat de werkzaamheden van de hulporganisaties niet stilgelegd hoeven te worden wegens gebrek aan financiële middelen.

Duurzame ontwikkelingen voor een beter toekomstperspectief

ADRA is lang niet de enige ontwikkelingsorganisatie die zich met duurzame projecten bezighoudt. Ook Oxfam streeft duurzame ontwikkelingen na. Zo wordt er alles aan gedaan om de klimaatcrisis te bestrijden en krijgen kleinschalige boeren in Azië, Afrika en Zuid-Amerika de steun die ze hard nodig hebben. Bovendien zet de organisatie zich in voor het behoud van natuurlijke voedselvoorzieningen, en ziet erop toe dat deze voorraden niet uitgeput of vervuild raken.

radon